XSD.exe – problem w wygenerowanych klasach przy zagnieżdżonych węzłach

W jednym z projektów spotkałem się z problemem dotyczącym wygenerowanej klasy na podstawie .xsd. Po stworzeniu kodu odpowiedzialnego za serializację i jego uruchomieniu, nagle pojawił się exception związany z wielowymiarowością tablic. W przypadku docelowej property, np. Property[][], po wygenerowaniu klasy, pojawi się w niej Property[][][]. Posłużę się prostym przykładem, żeby pokazać na czym dokładnie polegał … Continue reading XSD.exe – problem w wygenerowanych klasach przy zagnieżdżonych węzłach