DOs & DONTs – część pierwsza

Dzisiejszym wpisem chciałbym zapoczątkować krótką serię na temat tego co powinniśmy robić, a czego nie powinniśmy (a przynajmniej tak mi się wydaje). W części pierwszej przyjrzymy się XML. XML - jeden z ważniejszych elementów w życiu każdego programisty. Pozwala nam m.in. przechowywać dane, które później możemy importować i tworzyć obiekty. Chciałbym teraz się skupić na … Continue reading DOs & DONTs – część pierwsza

XSD.exe – problem w wygenerowanych klasach przy zagnieżdżonych węzłach

W jednym z projektów spotkałem się z problemem dotyczącym wygenerowanej klasy na podstawie .xsd. Po stworzeniu kodu odpowiedzialnego za serializację i jego uruchomieniu, nagle pojawił się exception związany z wielowymiarowością tablic. W przypadku docelowej property, np. Property[][], po wygenerowaniu klasy, pojawi się w niej Property[][][]. Posłużę się prostym przykładem, żeby pokazać na czym dokładnie polegał … Continue reading XSD.exe – problem w wygenerowanych klasach przy zagnieżdżonych węzłach

WPF data binding from XML file to DataGrid

If you are not familiar to WPF (Windows Presentation Foundation) it is pain in the butt. But you need to be persistent. It is not as difficult as you think it is! DataGrid is one of controls you can use in your WPF project. Why is it so necessary? For example, you can use it … Continue reading WPF data binding from XML file to DataGrid