Extension Methods

Extension Methods - metody rozszerzające, które pozwalają na wykorzystanie raz napisanego kodu w wielu miejscach bez naginania zasady DRY (Don't Repeat Yourself). Metoda taka musi być statyczna i musi być zarejestrowana w statycznej klasie. W ten sposób możemy bardzo łatwo rozszerzać operacje na podstawowych typach, jak również rozszerzać funkcjonalność typów pochodzących z zewnętrznych bibliotek. Załóżmy … Continue reading Extension Methods