PhoneGap, Angular, node.js, express.js, MongoDB, mongoose

Dzisiejszy post jest bardzo krótki. Cały dzisiejszy wieczór poświęciłem konfiguracjom w/w. Oficjalnie mówię - nie mam już siły, ale jest sukces. Występuje komunikacja pomiędzy klientem - PhoneGap z Angular oraz serwerem - node.js, express.js, mongoDB. Dane się zapisują i odczytują prawidłowo. Najwięcej problemów sprawiło mongoDB z mongoose. Więcej na ten temat wkrótce! * * Nie … Continue reading PhoneGap, Angular, node.js, express.js, MongoDB, mongoose