Tuple – dobro czy zło?

Tuple. Dobro czy zło? Subiektywizm każe mi powiedzieć, że straszne zło. Obiektywizm - zło umiarkowane/neutralność. Zamysłem przy tworzeniu Tuple było ułatwienie zagnieżdżania struktur. Na papierze wygląda nieźle, natomiast jest bardzo  nadużywane w projektach, co czyni je nieczytelnymi. Osobiście uważam, że Tuple może być wykorzystany przy tworzeniu prototypów, kiedy chcemy zobaczyć, czy dany kod robi dokładnie … Continue reading Tuple – dobro czy zło?

Design Patterns – Facade

Facade is one of design patterns which are used most frequently. To explain what it is and how to use it, we can compare it to a black box. In black box test, tester is only allowed to create the input and get the output. He doesn't know anything about processing inside of the system. … Continue reading Design Patterns – Facade