Aplikacja MVC + WebDav do Sharepointa

Ostatnio napotkałem dosyć nieciekawą sytuację podczas integracji ścieżki do folderu znajdującego się na Sharepoint przy użyciu WebDav. Chodziło o to, że po restarcie serwera traciłem uprawnienia do katalogu, przez co w aplikacji webowej nie wyświetlały się elementy z tej ścieżki. Rozwiązaniem było wejście na serwer, na którym znajduje się aplikacja i otworzenie ścieżki przy użyciu WebDav.

Problem pojawiał się w trakcie próby automatyzacji otwierania ścieżki, np. przy użyciu Task Scheduler’a i skryptu powershellowego:

start "\\url@SSL\DavWWWRoot\cas\"
exit

Dopóki folder nie został otworzony ręcznie, powershell wyrzucał błąd o nieistniejącej ścieżce. Rozwiązaniem okazała się pewna modyfikacja – dodanie net use przed start:

net use "\\url@SSL\DavWWWRoot\cas\"
start "\\url@SSL\DavWWWRoot\cas\"
exit

W przypadku, gdy mamy już gotowy skrypt, należy utworzyć Scheduled Task i dodać akcję wykonania pliku powershell:

snip tool

Po wykonaniu wszystkich w/w czynności problem został rozwiązany.

 

Zostaw komentarz

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s