ASP.NET MVC – własne filtry autoryzacji

Dzisiaj dosyć ważne zagadnienie, a mianowicie filtry autoryzacji. Stosuje się je po to, aby wymusić autoryzację danej akcji i w razie braku autoryzacji po prostu ją zablokować. To co wyróżnia w/w filtry to najwyższy priorytet uruchamiania, co oznacza, że zostaną uruchomione na samym początku, przed jakimikolwiek filtrami oraz akcjami. Nasz kochany .NET udostępnia atrybut AuthorizeAttribute (implemetujący IAuthorizationFilter, z którego można korzystać przy autoryzacji, ale czym byłby świat programowania bez własnych implementacji 🙂

Przykładowa implementacja (bardzo, ale to bardzo prosta):

public class BakersAuthorizeAttribute : AuthorizeAttribute // dziedziczymy po wbudowanym AuthorizeAttribute
  {
    private readonly string userRole;

    public BakersAuthorizeAttribute(string userRole)
    {
      this.userRole = userRole;
    }

    protected override bool AuthorizeCore(HttpContextBase httpContext) // metoda, przy pomocy której udzielamy dostępu do akcji bądź nie
    {
      if (httpContext.User.IsInRole(userRole)) // sprawdzamy, czy aktualny user jest piekarzem
      {
        return true; // jeśli tak - uzyskuje on dostęp do akcji BakeBread
      }

      return false; // jeśli nie, błąd 401 - nieuprawnionym wstęp wzbroniony
    }
  }

Natomiast samo użycie filtra:

 [BakersAuthorize("Piekarz")]
    public ActionResult BakeBread()
    {
      ViewBag.Message = "Your application description page.";

      return View();
    }

Jeśli chodzi o sam AuthorizeAttribute, należy pamiętać o tym, że umożliwia autoryzację, ale nie zajmuje się uwierzytelnianiem!!!

7 thoughts on “ASP.NET MVC – własne filtry autoryzacji

  1. a jaki jest sens pisania własnej implementacji ?
   skoro mogę napisać to tak :

   [Authorize(Role=”Piekarz”)]
   public ActionResult BakeBread()
   {
   ViewBag.Message = “Your application description page.”;

   return View();
   }

   1. W tym wpisie nie chodzi o to czy jest sens, czy tego sensu nie ma, tylko o pokazanie jak to wygląda od strony WŁASNEJ, prawidłowej implementacji, którą potem można w dowolną stronę rozszerzać.

   2. Sens pisania własnej implementacja pojawia się np. wtedy, gdy biznes wymaga nieszablonowych metod kontroli dostępu do zasobów i same role są niewystarczające. Przykład: Oprócz ról mamy uprawnienia efektywne per funkcjonalność. Użytkownik może mieć uprawnienie efektywne przypisane wprost lub może ono wynikać z grupy, do której należy.

   3. [Authorize(Role=”Piekarz”)] wybacz ale to jest naprawde mierne rozwiazanie – standardowej implementacji w wiekszosci aplikacji (tych troche bardzie zlozonych) nie da sie po prostu uzywac.

Zostaw komentarz

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s