Extension Methods

Extension Methods – metody rozszerzające, które pozwalają na wykorzystanie raz napisanego kodu w wielu miejscach bez naginania zasady DRY (Don’t Repeat Yourself). Metoda taka musi być statyczna i musi być zarejestrowana w statycznej klasie. W ten sposób możemy bardzo łatwo rozszerzać operacje na podstawowych typach, jak również rozszerzać funkcjonalność typów pochodzących z zewnętrznych bibliotek. Załóżmy prosty przykład, mamy 2 klasy, które nie są ze sobą w żaden sposób powiązane, nie mają wspólnej klasy bazowej. W każdej z nich chcemy sprawdzić, czy nasz string zawiera pusty znak. Możemy tu zaciągnąć do pracy właśnie metodę rozszerzającą:

public static class StringHelper
  {
    public static bool ContainsWhiteSpacesExtensionMethod(this string s)
    {
      return s.Contains(" ");
    }
  }

Pozostaje pytanie – dlaczego w deklaracji metody, przy argumencie pojawia się słowo kluczowe this? Załóżmy, że wyżej stworzona metoda jest klasyczną metodą statyczną ze statycznej klasy:

public static class StringHelper
  {
    public static bool ContainsWhiteSpacesStaticMethod(string s)
    {
      return s.Contains(" ");
    }
  }

Zobaczmy, jaka jest różnica pomiędzy wywołaniem metody rozszerzającej, a wywołaniem zwykłej metody statycznej:

class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string helloWorld = "Hello World!";

      // call extension method
      if (helloWorld.ContainsWhiteSpacesExtensionMethod())
      {
        Console.WriteLine("Success!");
      }

      // call normal static method
      if (StringHelper.ContainsWhiteSpacesStaticMethod(helloWorld))
      {
        Console.WriteLine("Success!");
      }

      Console.ReadKey();
    }

Jak widać, dużo prostsze jest użycie metody rozszerzającej, bezpośrednio na obiekcie niż wywołanie metody na statycznej klasie i podanie jako argument stringa.

Bardzo ważnym punktem, o którym nie można zapomnieć w przypadku extension methods jest to, że w momencie, gdy wywołamy taką metodę na pustym obiekcie, metoda nie rzuci wyjątkiem NullReferenceException. Należy o tym pamiętać!

6 thoughts on “Extension Methods

  1. W jaki sposób rozumiesz generyczne? Krótki przykład:


   public static T Get<T>(this T[] param)
   {
   return param != null ? param.FirstOrDefault() : default(T);
   }

 1. Warto dodać, że w momencie kompilacji metoda taka przekształcana jest po prostu w inline method. Suma sumarum kod który piszemy to tylko syntatic sugar piękne dla naszych oczu 😉

  1. Zgadza się 🙂 Natomiast wg mnie to gra warta świeczki, bo użycie takiej metody rozszerzającej wygląda dużo lepiej i jest wygodniejsze w użyciu.

Zostaw komentarz

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s